Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Podatek budowlany w Niemczech jest istotnym aspektem, z którym muszą zmierzyć się przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane jak i korzystający z usług budowlanych na terenie Niemiec. Regulacje dotyczące tego podatku mają na celu zapobieganie nielegalnej pracy na terytorium Niemiec, oraz przestrzegania obowiązujących przepisów. Niniejszy artykuł przybliża najważniejsze zasady oraz definicje związane z Bauabzugsteuer – czyli podatkiem budowlanym w Niemczech.

Bauabzugsteuer – podatek budowlany w Niemczech

Zgodnie z § 48 do 48d niemieckiej ustawy o podatku dochodowym, przedsiębiorcy korzystający z niemieckich usług budowlanych (usługobiorcy) muszą odliczyć 15% wynagrodzenia należnego firmie świadczącej usługi budowlane w Niemczech (usługodawcy), jeżeli usługodawca nie posiada ważnego zaświadczenia o zwolnieniu z podatku, wydanego przez właściwy urząd skarbowy lub jeśli określone limity zwolnienia zostały przekroczone. Przepis dotyczy również wynagrodzenia za usługi budowlane świadczone w Niemczech przez przedsiębiorstwa lub/i na rzecz przedsiębiorstw nie mających siedziby na terenie Niemiec. Istotne w tym miejscu jest ustalenie jakie usługi zaliczamy do usług budowlanych.

Usługi budowlane – definicja

Zgodnie z § 48 ust. 1 zd. 3 EStG usługi budowlane to wszystkie usługi, które służą budowie, naprawie lub konserwacji, modyfikacji lub usunięciu budynków 

Pojęcie „budynek” obejmuje nie tylko budynki, ale także wszystkie konstrukcje (np. mosty, drogi lub tunele, linie zasilające, turbiny wiatrowe), które są w jakiś sposób połączone z gruntem lub spoczywają na nim ze względu na swój własny ciężar i są wykonane z materiałów budowlanych lub elementów z wyposażeniem konstrukcyjnym. Instalacje techniczne również mogą stanowić budynek.

Wyjątki niezaliczane do usług budowlanych

Do usług budowlanych nie zalicza się:

 • usług planowania (np. świadczone przez inżynierów budownictwa, architektów, architektów ogrodów i wnętrz, geodetów, testerów i inżynierów budownictwa),
 • usług laboratoryjnych (np. usługi inżynierii chemicznej, mechanicznej, elektrycznej i mechanicznej),
 • usług nadzoru budowlanego, sprawdzania faktur budowlanych oraz przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień,
 • dostawy materiałów, dostawy betonu (bez późniejszej obróbki betonu przez dostawcę),
 • dostarczenia pomp do betonu, zapewnienia innego sprzętu budowlanego,
 • instalacji kontenerów materiałowych i biurowych, mobilnych bloków toaletowych,
 • utylizacji materiałów budowlanych,
 • ustawiania stoisk targowych,
 • stawiania rusztowań,
 • przemysłu stoczniowego,
 • sadzenia i utrzymywania roślinności (np. drzew, krzewów, kwiatów, trawników), z wyjątkiem zielonych dachów.

Jeśli ww. usługi są świadczone przez tego samego dostawcę wraz z usługami budowlanymi, należy również przestrzegać przepisów dotyczących potrącenia podatku budowlanego.

Jeśli w ramach jednej umowy podwykonawca świadczy kilka usług, z których niektóre są usługami budowlanymi obowiązek potrącenia istnieje w całości, jeśli usługa budowlana jest uznana za usługę główną.