Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Rejestracja podatkowa jest kluczowym obowiązkiem każdej firmy budowlanej działającej na terenie Niemiec. Proces ten wymaga uzyskania Steuernummer, co jest niezbędne do starania się o zwolnienie z podatku budowlanego. Artykuł przedstawia szczegółowe informacje na temat procedur rejestracyjnych, wymaganych dokumentów oraz dodatkowych obowiązków związanych z działalnością w Niemczech.

Rejestracja firmy w Niemczech

Obowiązek rejestracji podatkowej dotyczy wszystkich firm budowlanych, niezależnie od tego czy świadczą usługi generalnego wykonawcy, podwykonawcy, delegują pracowników, czy korzystają z usług innych podwykonawców. 

Uzyskanie Steuernummer jest niezbędne, aby starać się o zwolnienie z podatku budowlanego – Freistellungsbescheinigung.

Wniosek o Steuernummer

Wniosek o rejestrację podatkową należy wysłać do właściwego urzędu skarbowego. Za rejestracje polskich firm budowlanych odpowiedzialne są cztery urzędy Hameln, Cottbus, Nördlingen i Oranienburg. Wniosek o Steuernummer należy złożyć przed rozpoczęciem prac w Niemczech, poprzez system Elster. Wniosek jest w całości w języku niemieckim i składa się z kilkunastu bloków tematycznych. Ważne jest prawidłowe podanie wszystkich informacji, ponieważ w przeciwnym wypadku system zablokuje możliwość wysyłki. Do wniosku należy załączyć szereg dodatkowych dokumentów, których przekazanie do urzędu jest obligatoryjne. 

Procedura rozpatrywania wniosku o rejestrację podatkową

Rozpatrzenie wniosku przez Finanzamt może trwać od 4 do 6 tygodni, zdarzają się też przypadki, że rejestracja przeciąga się w czasie i Steuernummer oraz Freistellungsbescheinigung uzyskujemy po 8 tygodniach od złożenia wniosku, Może to skutkować tym, iż pierwsze faktury za usługi mogą zostać przez Zleceniodawcę opłacone w niepełnej wysokości w wyniku potrącenia podatku budowlanego. 

Konsekwencje posiadania Steuernummer i Freistellungsbescheinigung na polskiej działalności

Rejestracja podatkowa jest podstawowym obowiązkiem, jaki należy spełnić przed planowanym rozpoczęciem prac w Niemczech. Firmy planujące delegowanie pracowników muszą również pamiętać o szeregu obowiązków pracodawcy względem pracownika delegowanego.

Posiadany Steuernummer i Freistellung wymusza kolejne obowiązki na przedsiębiorcy:

  • wystąpienie w odpowiednim czasie o przedłużenie Freistellungsbescheingung
  • coroczne złożenie w Finanzamt dokumentów do sprawdzenia obowiązku podatkowego
  • w szczególnych przypadkach – rozliczenie zakładu podatkowego na terenie Niemiec. 

Rejestracja firmy do VAT w Niemczech

Przy okazji rejestracji podatkowej należy również pamiętać o tym, że w określonych sytuacjach polska firma świadcząca usługi na terenie Niemiec ma obowiązek rejestracji do VAT lub VAT UE (UstID). Jeżeli istnieją przesłanki ku tym rejestracjom, można o nie zawnioskować jednocześnie z wnioskiem o rejestrację podatkową. 

Firma będąca aktywnym VATowcem w Niemczech powinna posługiwać się nadanym przez urząd Steuernummer. Rejestrację do VAT potwierdza urząd skarbowy, natomiast Numer UstID nadawany jest przez Bundeszentralamt für Steuern.