Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Rejestracja podatkowa


Niemiecki numer podatkowy – Steuernummer, stanowi odpowiednik polskiego NIPu - składa się z 10 lub 11 cyfr i jest niezbędny do prowadzenia rozliczeń z niemieckim urzędem skarbowym.


Steuernummer występuje także z numerem VAT (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Ten numer z kolei ma 9-cyfr i poprzedzony jest przedrostkiem DE. Jest przewidziany dla firm, które muszą naliczać podatek VAT w Niemczech.


Steuernummer jest obowiązkowy dla każdej firmy, natomiast numer VATDE tylko dla określonych rodzajów działalności.


Świadczenie usług w Niemczech należy rozpocząć od złożenia wniosku o Steuernummer. W określonych sytuacjach należy też zarejestrować się do VAT lub do VAT UE.


Znając procedury i zasady współpracy z urzędem, rejestrację można przeprowadzić nawet w 4 tygodnie. Na skutek różnych czynników czas ten może niestety ulec wydłużeniu – jednakże, spełniając odpowiednie warunki, możliwe jest rozpoczęcie prac już w trakcie oczekiwania.


Jeżeli konieczna okaże się rejestracja do VATu oraz VAT UE, warto zorganizować przeprowadzenie obu w tym samym czasie.


Obecnie wnioski należy składać elektronicznie w systemie Elster. Wniosek o rejestrację składa się z kilkunastu sekcji, obejmuje szereg pytań dotyczących prowadzonej działalności, a sam system dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim, co może stanowić dodatkowe utrudnienie.


BZ Polska oferuje pomoc w zakresie całego procesu. W ramach usługi zapewniamy:

  • rejestrację w systemie Elster
  • ustalenie właściwości urzędu Skarbowego w Niemczech
  • wypełnienie wniosku o nadanie Steuernummer
  • przygotowanie i skompletowanie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku. Przygotowanie niektórych dokumentów wymaga kooperacji z polskim urzędem skarbowym – specjaliści BZ Polska służą pomocą w pełnym zakresie również na tym obszarze
  • wysłanie wszystkich dokumentów do Finanzamt
  • nadzorowanie przebiegu procesu rejestracji, oraz uzyskanie najszybszego możliwego terminu
Zapytaj o ofertę