Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Kinderzuschlag


Kindergeldzuschlag jest to dodatek wypłacany łącznie z zasiłkiem rodzinnym i może wynosić nawet do 170 euro na każde dziecko miesięcznie. Dziecko musi mieć mniej niż 25 lat i być stanu wolnego. Jest to dodatek powiązany z wysokością dochodów uzyskiwanych przez daną rodzinę. Dodatek na dziecko jest dostępny od miesięcznego dochodu w wysokości 900 euro dla obojga rodziców, a w przypadku samotnych rodziców od 600 euro. Dodatek socjalny zostanie wypłacony tylko po indywidualnym wyliczeniu jego wysokości dla każdej rodziny. Dodatek na dziecko nie jest wypłacany osobom, które pobierają dodatkowe świadczenia socjalne, takie jak m.in.: zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek socjalny lub pomoc społeczna. Dodatek na dziecko może być wypłacany od miesiąca złożenia wniosku. Zazwyczaj przyznaje się go na 6 miesięcy. Dodatek na dziecko otrzymuje osoba, która otrzymuje zasiłek rodziny na to samo dziecko. W skład oferowanej przez BZ Polska usługi wchodzą:
  • Weryfikacja prawa do otrzymania świadczenia Kindergeldzuschlag
  • Przygotowanie wniosku o świadczenie
  • Złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie w Niemczech
  • Monitorowanie i uzupełnianie potrzebnych dokumentów składanie dodatkowych wniosków wymaganych przez Familienkasse
  • Przygotowywanie odwołań i składanie wyjaśnień w toczących się sprawach
  • Kompleksowa obsługa do momentu otrzymania ostatecznej decyzji z urzędu
  • Wnioskowanie o przedłużenie świadczenia w kolejnych latach
Zapytaj o ofertę