Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Delegowanie pracowników do Niemiec – proces rozliczania płac i podatku.

Delegując pracowników do pracy w Niemczech należy pamiętać o ciążących na Firmie obowiązkach zgłoszeniowych, podatkowych i ubezpieczeniowych – wynikających nie tylko z przepisów krajowych, ale także unijnych oraz kraju, do którego pracownik ma zostać oddelegowany. To, czy pracownicy są zatrudnieni na polskiej czy niemieckiej umowie, oraz długość przebywania pracowników w Niemczech, wpływa na obowiązki narzucone na pracodawcę. Bezpieczne delegowanie pracowników wymaga przestrzegania:

 • polskich i niemieckich przepisów prawa pracy
 • polskich i niemieckich przepisów podatkowych – gdzie płacić podatki od wynagrodzeń
  pracowników, kiedy odprowadzać zaliczki w Polsce a kiedy w Niemczech, jakie dodatki
  należy opodatkować, a które są wolne od podatku,
 • przepisów w zakresie polskich i niemieckich płac i ubezpieczeń społecznych
  rozliczenie pracownika delegowanego do pracy za granicą jest skomplikowane, mogą
  powstać różne warianty mieszane np. ZUS w Polsce a podatek w Niemczech: wydane A1
  mogą być uchylane i kwestionowane przez ZUS i zagraniczne instytucje.
 • przepisów w zakresie polskich i niemieckich warunków pracy

Znajomość wszelkich przepisów i aktów prawnych, pozwala BZ Polska na kompleksową obsługę, w ramach której oferujemy:

 • Kontrolowanie okresów wyjazdów pracowników
 • Sporządzanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby delegowania pracowników
 • Składanie wniosków o A1 i obsługę karty EKUZ
 • Rejestrację w urzędach Niemieckich
 • Przygotowywanie miesięcznych list płac, zestawień do sporządzenia deklaracji ZUS, zestawień do deklaracji PIT-4 dla delegowanych pracowników
 • Składanie wniosków o wydanie dla Firmy Betriebsnummer
 • Składanie wniosków o wydanie Steuernummer dla pracowników
 • Rozliczanie wynagrodzeń na terenie Niemiec