Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Brak aktualnego zaświadczenia o zwolnieniu z podatku budowlanego – Freistellungsbescheingung, może skutkować nie otrzymaniem pełnej kwoty z wystawionej faktury, lub nawet całkowitym wstrzymaniem zapłaty.

Podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) wynosi 15%. Dotyczy firm budowlanych świadczących na terenie Niemiec szeroko pojęte usługi budowlane.

Podczas świadczenia usług budowlanych, należy więc pamiętać aby wraz z wnioskiem o Steuernummer złożyć wniosek o nadanie Freistellungsbescheinigung

Posiadanie odpowiedniego certyfikatu, pozwala uniknąć tego podatku.

W przypadku braku ważnego Freistellungsbescheinigung zleceniodawca ma obowiązek dokonać potrącenia podatku i odprowadzenia we właściwym Urzędzie Skarbowym. Nie oznacza to jednak że pieniądze zostały bezpowrotnie stracone – istnieje możliwość zwrotu zapłaconego podatku.

W tym celu należy złożyć do właściwego Finanzamt wniosek wypełniony zgodnie z oficjalnie ustalonym wzorem wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek można złożyć w ciągu 2 lat od roku powstania obowiązku podatkowego.

W ramach usługi w tym zakresie, zapewniamy:

  • rejestrację w Elster
  • ustalenie właściwości urzędu Skarbowego w Niemczech
  • złożenie wniosku o zwolnienie z podatku budowlanego
  • kontrolowanie terminów ważności Freistellungsbescheiningung
  • złożenie wniosku o przedłużenie zwolnienia, wraz ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami wymaganymi przez Finanzamt
  • złożenie wniosku o zwrot potrąconego podatku budowlanego