Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Kindergeld to zasiłek rodzinny przyznawany w celu zapewnienia odpowiednich środków finansowych
na wychowanie małoletnich. Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, o tego rodzaju
świadczenie mogą ubiegać się także polscy obywatele mieszkający i pracujący za granicą. Co ważne,
dzieci, na które wypłacane są pieniądze, mogą przebywać zarówno na terenie Niemiec, jak i Polski.
Jego wysokość uzależniona jest od liczby dzieci w danej rodzinie. Kindergeld możesz otrzymać
w przypadku legalnej pracy na terenie Niemiec bez względu na wysokość rocznych dochodów.

W skład oferowanej przez BZ Polska usługi wchodzą:

  • Weryfikacja prawa do otrzymania świadczenia Kindergeld
  • Przygotowanie wniosku o świadczenie
  • Złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie w Niemczech
  • Monitorowanie i uzupełnianie potrzebnych dokumentów składanie dodatkowych wniosków
    wymaganych przez Familienkasse
  • Przygotowywanie odwołań i składanie wyjaśnień w toczących się sprawach
  • Kompleksowa obsługa do momentu otrzymania ostatecznej decyzji z urzędu
  • Wnioskowanie o przedłużenie świadczenia w kolejnych latach