Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Rejestracja podatkowa

Niemiecki numer podatkowy – Steuernummer, stanowi odpowiednik polskiego NIPu – składa się z 10 lub 11 cyfr i jest niezbędny do prowadzenia rozliczeń z niemieckim urzędem skarbowym.

Steuernummer występuje także z numerem VAT (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Ten numer z kolei ma 9-cyfr i poprzedzony jest przedrostkiem DE. Jest przewidziany dla firm, które muszą naliczać podatek VAT w Niemczech.

Steuernummer jest obowiązkowy dla każdej firmy, natomiast numer VATDE tylko dla określonych rodzajów działalności.

Świadczenie usług w Niemczech należy rozpocząć od złożenia wniosku o Steuernummer. W określonych sytuacjach należy też zarejestrować się do VAT lub do VAT UE.

Znając procedury i zasady współpracy z urzędem, rejestrację można przeprowadzić nawet w 4 tygodnie. Na skutek różnych czynników czas ten może niestety ulec wydłużeniu – jednakże, spełniając odpowiednie warunki, możliwe jest rozpoczęcie prac już w trakcie oczekiwania.

Jeżeli konieczna okaże się rejestracja do VATu oraz VAT UE, warto zorganizować przeprowadzenie obu w tym samym czasie.

Obecnie wnioski należy składać elektronicznie w systemie Elster. Wniosek o rejestrację składa się z kilkunastu sekcji, obejmuje szereg pytań dotyczących prowadzonej działalności, a sam system dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim, co może stanowić dodatkowe utrudnienie.

BZ Polska oferuje pomoc w zakresie całego procesu.
W ramach usługi zapewniamy:

  • rejestrację w systemie Elster
  • ustalenie właściwości urzędu Skarbowego w Niemczech
  • wypełnienie wniosku o nadanie Steuernummer
  • przygotowanie i skompletowanie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku.
    Przygotowanie niektórych dokumentów wymaga kooperacji z polskim urzędem skarbowym –
    specjaliści BZ Polska służą pomocą w pełnym zakresie również na tym obszarze
  • wysłanie wszystkich dokumentów do Finanzamt
  • nadzorowanie przebiegu procesu rejestracji, oraz uzyskanie najszybszego możliwego terminu