Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Kindergeld

Kindergeld to zasiłek rodzinny przyznawany w celu zapewnienia odpowiednich środków finansowych na wychowanie małoletnich. Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, o tego rodzaju świadczenie mogą ubiegać się także polscy obywatele mieszkający i pracujący za granicą. Co ważne, dzieci, na które wypłacane są pieniądze, mogą przebywać zarówno na terenie Niemiec, jak i Polski. Jego wysokość uzależniona

0 Comments

Kindergeldzuschlag

Kindergeldzuschlag jest to dodatek wypłacany łącznie z zasiłkiem rodzinnym i może wynosić nawet do 170 euro na każde dziecko miesięcznie. Dziecko musi mieć mniej niż 25 lat i być stanu wolnego. Jest to dodatek powiązany z wysokością dochodów uzyskiwanych przez daną rodzinę. Dodatek na dziecko jest dostępny od miesięcznego dochodu w wysokości 900 euro dla

0 Comments

Soka-Bau

Soka-Bau ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Pracownicy branży budowlanej w Niemczech rocznie mają prawo do urlopu wypoczynkowego. Po każdych dwunastu przepracowanych dniach budowlaniec nabywa prawo do jednego dnia urlopu. To informacja również dla oddelegowanych na teren Niemiec pracowników. Jeżeli z jakiegoś względu dni wolnych nie uda się wykorzystać, można wnioskować o rekompensatę. ustalanie wysokości składki do

0 Comments

Steuerabrechnungen

O zwrot podatku z Niemiec może się starać każda osoba, która legalnie pracowała w Niemczech i płaciła podatek od wynagrodzenia – Lohnsteuer. Na podstawie złożonego przez podatnika rocznego zeznania podatkowego, niemiecki Urząd Skarbowy wydaje decyzję podatkową, w której określa prawidłowy wymiar podatku. Jeżeli podatek zapłacony (potrącony z wynagrodzenia) jest wyższy od tego wynikającego z decyzji,

0 Comments