Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Soka-Bau

Soka-Bau ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Pracownicy branży budowlanej w Niemczech rocznie mają prawo do urlopu wypoczynkowego. Po każdych dwunastu przepracowanych dniach budowlaniec nabywa prawo do jednego dnia urlopu. To informacja również dla oddelegowanych na teren Niemiec pracowników. Jeżeli z jakiegoś względu dni wolnych nie uda się wykorzystać, można wnioskować o rekompensatę. ustalanie wysokości składki do

0 Comments

Steuerabrechnungen

O zwrot podatku z Niemiec może się starać każda osoba, która legalnie pracowała w Niemczech i płaciła podatek od wynagrodzenia – Lohnsteuer. Na podstawie złożonego przez podatnika rocznego zeznania podatkowego, niemiecki Urząd Skarbowy wydaje decyzję podatkową, w której określa prawidłowy wymiar podatku. Jeżeli podatek zapłacony (potrącony z wynagrodzenia) jest wyższy od tego wynikającego z decyzji,

0 Comments