Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Kindergeld


Zasiłek na dziecko (Kindergeld) to zasiłek rodzinny, który jest przyznawany w celu zapewnienia wystarczających środków finansowych na wychowanie osoby małoletniej.
Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, polscy obywatele mieszkający i pracujący za granicą także mają możliwość ubiegania się o ten rodzaj świadczenia. Co ważne, dzieci, na które jest wypłacany zasiłek, mogą przebywać zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.
Wysokość Kindergeld zależy od liczby dzieci w danej rodzinie.
Jeżeli pracują Państwo w Niemczech legalnie, to zasiłek na dziecko jest przyznawany niezależnie od wysokości Państwa rocznego dochodu.
Usługi oferowane przez BZ Polska obejmują:
  • sprawdzenie uprawnień do zasiłku na dziecko
  • sporządzenie wniosku o przyznanie zasiłku
  • złożenie wniosku do właściwego urzędu w Niemczech
  • kontrola i uzupełnianie wymaganych dokumentów, składanie dalszych wniosków do niemieckiej kasy rodzinnej
  • przygotowanie odwołań i oświadczeń w toczących się sprawach
  • kompleksowa obsługa do momentu otrzymania ostatecznej decyzji z urzędu
  • ubieganie się o przedłużenie zasiłku w kolejnych latach
Zapytaj o ofertę