Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy:

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu. Korzystając z serwisu akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki prywatności serwisu. Administratorem danych osobowych jest BERATUNGSZENTRUM POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-324) przy ul. Marcelińskiej 90;
 2. Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania: informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie oraz informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.: a) informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego; b) pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon);
 3. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów: administrowania serwerami i serwisem, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu, zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług, celów statystycznych, tj. w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f);
 4. Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów: ułatwienia Pani/Panu korzystania z serwisu i dopasowania go do Pani/Pana potrzeb, zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji, tworzenia statystyk serwisu, które umożliwią poznanie oczekiwań użytkowników i rozwój serwisu tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. analizując zapytania z wyszukiwarek), tj. w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f);
 5. Administrator może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych albo kontaktowych o ile użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę. O ile wyrazili Państwo zgodę podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych usług. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@bz-polska.pl z informacją o cofnięciu zgody. Dane przetwarzane są w celach marketingowych wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta, (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a);
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, uzupełnieniem, uaktualnieniem, czasowym lub stałym wstrzymaniem, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W takiej sytuacji należy wysłać e-mail ze stosowną prośbą na adres mailowy biuro@bz-polska.pl;
 7. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa;
 8. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także przez okres przez jaki ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Administrator będzie je przetwarzał przez okres, w którym ta zgoda trwa;
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa albo zawarto stosowne umowy;
 11. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości;
 12. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem;
 13. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 14. Przekazanie danych osobowych w zakresie wskazanym w treści niniejszego Regulaminu i załączonych do niego dokumentów jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Państwa praw i obowiązków wynikających zapytania skierowanego przez Państwa do Administratora;
 15. Powierzone dane osobowe są przechowywane oraz zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowiązującym, właściwym prawem. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.