Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Zgłoszenie przedsiębiorstwa w izbach przemysłowo – handlowych w Niemczech


Zgodnie z niemieckim prawem pracy (Handwerksordnung) wykonywanie niektórych zawodów podlega rejestracji w Niemieckim Rejestrze Rzemieślniczym - w oddziale Izby Rzemieślniczej zgodnie z miejscem prowadzenia działalności.

Dla przedsiębiorców z Unii Europejskiej, w tym z Polski, obowiązuje odrębna procedura. Zakłada ona zwolnienie z wpisu do Rejestru Rzemieślniczego, ale zobowiązuje do zawiadomienia Izby Rzemieślniczej o planowanym wykonaniu usług.

Wykonując ten obowiązek, polska firma musi wykazać, że prowadzi w Polsce taką samą działalność jak planowane prace w Niemczech. W przypadku stałego wykonywania zleceń w Niemczech niniejsze zawiadomienie powinno być odnawiane raz na rok.

Przed podjęciem pierwszej działalności należy pisemnie powiadomić właściwą Izbę Rzemieślniczą o planowanym świadczeniu usług i udowodnić za pomocą dokumentów spełnienie warunków wstępnych. Właściwość miejscowa jest określana według miejsca, w którym usługa jest świadczona po raz pierwszy.
W ramach usługi w tym zakresie zapewniamy:


  • pomoc w wypełnieniu wniosku
  • złożenie we właściwej Izbie Rzemieślniczej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami
  • bieżący nadzór nad statusem sprawy (kontakt z Izbą Rzemieślniczą)
  • kontrolowanie terminów ważności zezwoleń