Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Kinderzuschlag


Dodatek na dziecko (Kinderzuschlag) jest wypłacany wraz z zasiłkiem rodzinnym i może wynosić do 170 euro na dziecko miesięcznie. Dziecko musi mieć mniej niż 25 lat i być stanu wolnego.
Kinderzuschlag to dodatek, który jest uzależniony od wysokości dochodu danej rodziny. Przysługuje on, gdy miesięczny dochód wynosi od 900 euro dla obojga rodziców oraz od 600 euro dla samotnie wychowujących dziecko.
Świadczenie społeczne jest wypłacane dopiero po indywidualnym obliczeniu kwoty dla każdej rodziny. Dodatek na dziecko nie przysługuje osobom, które otrzymują dodatkowe świadczenia socjalne, takie jak np. zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek z pomocy społecznej.
Kinderzuschlag może być wypłacany od miesiąca, którym złożono wniosek. Z reguły przyznaje się go na 6 miesięcy. Dodatek na dziecko przysługuje osobie, która otrzymuje zasiłek rodzinny na do samo dziecko.
Usługi oferowane przez BZ Polska obejmują:
  • sprawdzenie uprawnień do dodatku na dziecko
  • sporządzenie wniosku o przyznanie świadczenia
  • złożenie wniosku do właściwego urzędu w Niemczech
  • kontrola i uzupełnianie wymaganych dokumentów, składanie dalszych wniosków do niemieckiej kasy rodzinnej
  • przygotowanie odwołań i oświadczeń w toczących się sprawach
  • kompleksowa obsługa do momentu otrzymania ostatecznej decyzji z urzędu
  • ubieganie się o przedłużenie świadczenia w kolejnych latach
Zapytaj o ofertę