Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Soka-Bau ekwiwalent za niewykorzystany urlop


Pracownicy branży budowlanej w Niemczech rocznie mają prawo do urlopu wypoczynkowego. Po każdych dwunastu przepracowanych dniach budowlaniec nabywa prawo do jednego dnia urlopu. To informacja również dla oddelegowanych na teren Niemiec pracowników. Jeżeli z jakiegoś względu dni wolnych nie uda się wykorzystać, można wnioskować o rekompensatę.
W skład oferowanej przez BZ Polska usługi wchodzą:
  • ustalanie wysokości składki do wypłaty
  • Złożenie wniosku o ekwiwalent za niewykorzystany urlop
  • Monitorowanie i kontakt z urzędem
Zapytaj o ofertę