Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Kindergeldzuschlag jest to dodatek wypłacany łącznie z zasiłkiem rodzinnym i może wynosić nawet
do 170 euro na każde dziecko miesięcznie. Dziecko musi mieć mniej niż 25 lat i być stanu wolnego.
Jest to dodatek powiązany z wysokością dochodów uzyskiwanych przez daną rodzinę. Dodatek na
dziecko jest dostępny od miesięcznego dochodu w wysokości 900 euro dla obojga rodziców, a w
przypadku samotnych rodziców od 600 euro. Dodatek socjalny zostanie wypłacony tylko po
indywidualnym wyliczeniu jego wysokości dla każdej rodziny. Dodatek na dziecko nie jest wypłacany
osobom, które pobierają dodatkowe świadczenia socjalne, takie jak m.in.: zasiłek dla bezrobotnych,
zasiłek socjalny lub pomoc społeczna. Dodatek na dziecko może być wypłacany od miesiąca złożenia
wniosku. Zazwyczaj przyznaje się go na 6 miesięcy. Dodatek na dziecko otrzymuje osoba, która
otrzymuje zasiłek rodziny na to samo dziecko.

  • Weryfikacja prawa do otrzymania świadczenia Kindergeldzuschlag
  • Przygotowanie wniosku o świadczenie
  • Złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie w Niemczech
  • Monitorowanie i uzupełnianie potrzebnych dokumentów składanie dodatkowych wniosków
    wymaganych przez Familienkasse
  • Przygotowywanie odwołań i składanie wyjaśnień w toczących się sprawach
  • Kompleksowa obsługa do momentu otrzymania ostatecznej decyzji z urzędu
  • Wnioskowanie o przedłużenie świadczenia w kolejnych latach