Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

O zwrot podatku z Niemiec może się starać każda osoba, która legalnie pracowała w Niemczech i
płaciła podatek od wynagrodzenia – Lohnsteuer.
Na podstawie złożonego przez podatnika rocznego zeznania podatkowego, niemiecki Urząd Skarbowy
wydaje decyzję podatkową, w której określa prawidłowy wymiar podatku. Jeżeli podatek zapłacony
(potrącony z wynagrodzenia) jest wyższy od tego wynikającego z decyzji, urząd stwierdza nadpłatę i
w takim przypadku wysyła decyzję (Bescheid) o zwrocie nadpłaconej kwoty na adres wskazany w
deklaracji podatkowej. Podatnik otrzymuje zwrot na konto bankowe. Z niemieckim urzędem
skarbowym można rozliczyć się do 4 lat wstecz.

  • Zebranie potrzebnej dokumentacji
  • Przygotowanie zeznania podatkowego
  • Złożenie deklaracji we właściwym niemieckim urzędzie
  • Monitorowanie i kontakt z urzędem