Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

klasy podatkowe niemcyRozliczenie podatku Niemcy

O zwrot podatku z Niemiec może się starać każda osoba, która legalnie pracowała w Niemczech i płaciła podatek od wynagrodzenia – Lohnsteuer.

Na podstawie złożonego przez podatnika rocznego zeznania podatkowego, niemiecki Urząd Skarbowy wydaje decyzję podatkową, w której określa prawidłowy wymiar podatku. Jeżeli podatek zapłacony (potrącony z wynagrodzenia) jest wyższy od tego wynikającego z decyzji, urząd stwierdza nadpłatę i w takim przypadku wysyła decyzję (Bescheid) o zwrocie nadpłaconej kwoty na adres wskazany w deklaracji podatkowej. Podatnik otrzymuje zwrot na konto bankowe.

Z niemieckim urzędem skarbowym można rozliczyć się do 4 lat wstecz.

  • Zebranie potrzebnej dokumentacji
  • Przygotowanie zeznania podatkowego
  • Złożenie deklaracji we właściwym niemieckim urzędzie
  • Monitorowanie i kontakt z urzędem

Zapytaj o ofertę