Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Obowiązek zapłaty podatku na terenie Niemiec Lohnsteuer dotyczy sytuacji

Gdy pobyt pracownika na terenie Niemiec przekracza 183 dni w okresie 12 miesięcy.

Dotyczy to również sytuacji gdy  prace przekraczają 12 m-cy i tu mamy do czynienia z zakładem podatkowym wówczas obowiązek Lohnstauer powstaje dla wszystkich pracowników (nie ważne są dni pobytu).

Pomagamy w uzyskaniu Steuer ID dla pracownika. Jest to 11-cyfrowy identyfikator numeryczny, jest on przydzielany każdemu  pracownikowi w Niemczech na zawsze. Jest on niezbędny dla każdego pracownika, za którego mamy obowiązek odprowadzać podatek od wynagrodzeń na terenie Niemiec. Należy o niego wystąpić jeszcze przed terminem zapłaty pierwszego podatku.

Niemiecki system podatkowy opiera się na klasach podatkowych. Obowiązuje 6 klas podatkowych i w zależności, którą klasę podatkową posiada pracownik w taki sposób ma obliczany podatek.  W zakresie naszych usług również jest możliwość złożenia wniosku o zmianę klasy podatkowej dla pracownika.

Wyliczamy podatek  od wynagrodzeń zgodnie z niemieckimi przepisami  oraz składamy do Finanzamtu odpowiednie deklaracje w Państwa imieniu.

Mamy doświadczenie z kontaktami w niemieckich Urzędach jak i w składaniu i wyjaśnianiu deklaracji podatku od wynagrodzeń. Uczestniczymy podczas kontroli niemieckich .

Niemieckie urzędy bardzo weryfikują firmy tam pracujące i wzywają do odprowadzenia podatku oraz złożenia deklaracji również za okresy wsteczne.