Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

SPRAWDZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Polskie Firmy działające na terenie Niemiec, szczególnie te które uzyskały Steuernummer i Freistellungsbescheinigugn, podlegają corocznej kontroli obowiązku podatkowego w Niemczech. Firmy zobowiązane są do złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku niezłożenia dokumentów Finanzamt wysyła wezwanie do złożenia deklaracji podatkowej.

Lista dokumentów do sprawdzenia obowiązku jest obszerna Wszystkie dokumenty należy skrupulatnie przygotować i przekazać do Finanzamt, na ich podstawie urząd dokonuje sprawdzenia czy w Niemczech powstał obowiązek zapłaty podatku.

Zebrane przez BZ Polska doświadczenie i wiedza, pozwala służyć kompleksową pomocą podczas całości procesu. W skład oferowanej usługi wchodzą:

  • weryfikacja listy dokumentów wymaganych przez urząd
  • przygotowanie wszystkich dokumentów, uzupełnienie bądź pomoc w uzupełnieniu wymaganych zestawień
  • złożenie dokumentów w Finanzamt
  • kontakt z urzędem w zakresie uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentach