Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Rejestracja podatkowa

Rejestracja podatkowa Niemiecki numer podatkowy – Steuernummer, stanowi odpowiednik polskiego NIPu – składa się z 10 lub 11 cyfr i jest niezbędny do prowadzenia rozliczeń z niemieckim urzędem skarbowym. Steuernummer występuje także z numerem VAT (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Ten numer z kolei ma 9-cyfr i poprzedzony jest przedrostkiem DE. Jest przewidziany dla firm, które muszą naliczać podatek

0 Comments

Freistellungsbescheinigung

Brak aktualnego zaświadczenia o zwolnieniu z podatku budowlanego – Freistellungsbescheingung, może skutkować nie otrzymaniem pełnej kwoty z wystawionej faktury, lub nawet całkowitym wstrzymaniem zapłaty. Podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) wynosi 15%. Dotyczy firm budowlanych świadczących na terenie Niemiec szeroko pojęte usługi budowlane. Podczas świadczenia usług budowlanych, należy więc pamiętać aby wraz z wnioskiem o Steuernummer

0 Comments

Rejestracja w ZOLLAMT

Jeżeli w celu realizacji zlecenia, firma deleguje do Niemiec pracowników, należy pamiętać o obowiązku zgłoszenia do niemieckiego Urzędu Celnego (Zollamt). Pracowników należy zgłosić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zatrudnienia na terenie Niemiec. Obowiązek ten wynika z niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników. Są to przepisy których trzeba bezwzględnie przestrzegać. Ich dotrzymanie weryfikują niemieckie urzędy, często przeprowadzając kontrole.

0 Comments

Rejestracja w SOKA BAU

Rejestracja w SOKA BAU Drugim obowiązkowym zgłoszeniem, w przypadku delegowania pracowników jest rejestracja w SOKA BAU. Rejestracja jest  obowiązkowa w przypadku usług typowo budowlanych. Celem rejestracji w SOKA BAU jest zapewnienie równoważnych możliwości przyznawania urlopu pracownikom, także w przypadku, kiedy z powodu częstych zmian zatrudnienia, pracownicy ci nie mają jeszcze prawa do urlopu. Dane przekazane

0 Comments

Delegowanie pracowników

Delegowanie pracowników do Niemiec – proces rozliczania płac i podatku. Delegując pracowników do pracy w Niemczech należy pamiętać o ciążących na Firmie obowiązkach zgłoszeniowych, podatkowych i ubezpieczeniowych – wynikających nie tylko z przepisów krajowych, ale także unijnych oraz kraju, do którego pracownik ma zostać oddelegowany. To, czy pracownicy są zatrudnieni na polskiej czy niemieckiej umowie,

0 Comments

Sprawdzenie obowiązku podatkowego

SPRAWDZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO Polskie Firmy działające na terenie Niemiec, szczególnie te które uzyskały Steuernummer i Freistellungsbescheinigugn, podlegają corocznej kontroli obowiązku podatkowego w Niemczech. Firmy zobowiązane są do złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku niezłożenia dokumentów Finanzamt wysyła wezwanie do złożenia deklaracji podatkowej. Lista dokumentów do sprawdzenia obowiązku jest obszerna Wszystkie dokumenty należy skrupulatnie

0 Comments