Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Rejestracja podatkowa

Rejestracja podatkowa Niemiecki numer podatkowy – Steuernummer, stanowi odpowiednik polskiego NIPu – składa się z 10 lub 11 cyfr i jest niezbędny do prowadzenia rozliczeń z niemieckim urzędem skarbowym. Steuernummer występuje także z numerem VAT (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Ten numer z kolei ma 9-cyfr i poprzedzony jest przedrostkiem DE. Jest przewidziany dla firm, które muszą naliczać podatek

0 Comments

Kindergeld

Kindergeld to zasiłek rodzinny przyznawany w celu zapewnienia odpowiednich środków finansowych na wychowanie małoletnich. Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, o tego rodzaju świadczenie mogą ubiegać się także polscy obywatele mieszkający i pracujący za granicą. Co ważne, dzieci, na które wypłacane są pieniądze, mogą przebywać zarówno na terenie Niemiec, jak i Polski. Jego wysokość uzależniona

0 Comments

Kindergeldzuschlag

Kindergeldzuschlag jest to dodatek wypłacany łącznie z zasiłkiem rodzinnym i może wynosić nawet do 170 euro na każde dziecko miesięcznie. Dziecko musi mieć mniej niż 25 lat i być stanu wolnego. Jest to dodatek powiązany z wysokością dochodów uzyskiwanych przez daną rodzinę. Dodatek na dziecko jest dostępny od miesięcznego dochodu w wysokości 900 euro dla

0 Comments

Freistellungsbescheinigung

Brak aktualnego zaświadczenia o zwolnieniu z podatku budowlanego – Freistellungsbescheingung, może skutkować nie otrzymaniem pełnej kwoty z wystawionej faktury, lub nawet całkowitym wstrzymaniem zapłaty. Podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) wynosi 15%. Dotyczy firm budowlanych świadczących na terenie Niemiec szeroko pojęte usługi budowlane. Podczas świadczenia usług budowlanych, należy więc pamiętać aby wraz z wnioskiem o Steuernummer

0 Comments

Rejestracja w ZOLLAMT

Jeżeli w celu realizacji zlecenia, firma deleguje do Niemiec pracowników, należy pamiętać o obowiązku zgłoszenia do niemieckiego Urzędu Celnego (Zollamt). Pracowników należy zgłosić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zatrudnienia na terenie Niemiec. Obowiązek ten wynika z niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników. Są to przepisy których trzeba bezwzględnie przestrzegać. Ich dotrzymanie weryfikują niemieckie urzędy, często przeprowadzając kontrole.

0 Comments

Rejestracja w SOKA BAU

Rejestracja w SOKA BAU Drugim obowiązkowym zgłoszeniem, w przypadku delegowania pracowników jest rejestracja w SOKA BAU. Rejestracja jest  obowiązkowa w przypadku usług typowo budowlanych. Celem rejestracji w SOKA BAU jest zapewnienie równoważnych możliwości przyznawania urlopu pracownikom, także w przypadku, kiedy z powodu częstych zmian zatrudnienia, pracownicy ci nie mają jeszcze prawa do urlopu. Dane przekazane

0 Comments